Hart van Losser

7 juni 2019

Hart van Losser 7 juni 2019


Willeke Alberti verrast Losser

LOSSER - De concertvereniging Sempre Crescendo bestaat dit jaar 100 jaar. En dat moet gevierd worden, zegt Henk Filipsen, de voorzitter. Naast andere leuke festiviteiten van Sempre Crescendo was er op maandagmiddag 3 juni een bijzondere verrassing voor de bewoners van Oldenhove, van de Leurinkshof, de Tiekerhook (vervoerd met de toeristische electrocar van Overdinkel) en voor mensen van de Zonnebloem en de dagbesteding. De Vicaryzaal op Oldenhove was afgeladen vol. Er werd een verrassingsconcert gegeven door niemand minder dan Willeke Alberti(74), met haar vierkoppige band. Een geschenk van Sempre Crescendo aan de mensen van genoemde groepen.

Henk Filipsen opende de middag door Willeke Alberti en haar bandleden te verwelkomen. En toen Willeke het woord kreeg en begon te zingen, ging het spreekwoordelijke dak eraf. Willeke, een hartverwarmende vrouw met begrip en liefde voor de doelgroep, deelde haar liedjes van vroeger met de aanwezigen. Vrijwel ieder bekend liedje werd meegezongen. Ook bracht ze liedjes van haar tijdgenoten. Het was één grote happening en herkenning van de liedjes van toen.
Willeke zong ongeveer een uur en betrok de aanwezigen daarbij door de zaal in te gaan en de mensen. Ze deed dat met schwung en lenigheid. Menigeen van haar leeftijd zal dit niet meer lukken.
Om dergelijke concerten te kunnen organiseren tegen een betaalbare prijs heeft Willeke een foundation opgericht. Bij de uitgang stonden dan ook geluidsdragers met haar muziek te koop, waarvan de opbrengst ten goede komt van die foundation. De Stichting Willeke Alberti Foundation is opgericht door Willeke Alberti en is ontstaan vanuit het groeiend besef dat steeds meer ouderen en zwakkeren in onze maatschappij buiten de samenleving komen te staan. Door hun leeftijd of beperking komen deze mensen vaak in een verzorgingsinstelling terecht, waardoor een onvrijwillig isolement kan volgen. Willeke wil dit met deze Foundation graag voorkomen.
Een zeer geslaagde middag met Willeke en een publiek dat heeft genoten. Voorzitter Henk overzag het geheel tevreden en sprak de woorden: “Wat is het toch fijn om zoiets moois weg te mogen geven.” Willeke werd bedankt door de organisatoren en kreeg een mand vol “lekkers uut Losser” mee.

hallo

Tekst: Sietse Smit

Losser nodigt inwoners uit om mee te praten

LOSSER - De gemeenteraad van Losser wil graag met inwoners in gesprek over de komende voorjaarsnota. De hoop is dat zij actief mee willen praten en denken over de belangrijke keuzes waar de gemeente voor staat, nu en in de toekomst.

De voorjaarsnota zal door de gemeenteraad als alles goed loopt in juli vastgesteld worden. Voor wie minder bekend is met de gemeentelijke besluitvorming en bijbehorende cyclussen: de voorjaarsnota vormt de opmaat naar de komende begroting. De nota geeft in grote lijnen aan hoe het gaat met de gemeente, maar ook welke accenten gelegd kunnen worden qua beleid. De eerdere jaarrekening vormt hierbij ook een basis; deze gaf aan hoe de financiën zich het afgelopen jaar ontwikkelden. Lossers' jaarrekening was afgelopen jaar goed op orde.

Uitdagingen
De gemeente staat zowel op korte als langere termijn wel voor uitdagingen. Zo stijgen de kosten voor het sociaal domein nog steeds door; door vergrijzing is er een grotere zorgbehoefte, maar de gemeente krijgt niet voldoende van het Rijk om dit volledig te dekken. Ook op ander vlak moet de gemeente meer doen met minder middelen. En er is een duidelijke wens om meer zaken door de samenleving zelf af te laten handelen; de gemeente kan simpelweg niet meer zoveel doen als vroeger.

Praat mee
Inwoners worden uitgenodigd om op 12 juni mee te praten over de toekomst van Losser. Aanmelden voor deze bijeenkomst moet uiterlijk deze vrijdag. Dit kan via griffie@losser.nl.

Jaargang: 2 • Nr 031• Wk 23

Evaluatie weerbaarheidstraining

OLDENZAAL - Afgelopen voorjaar werden er twee cursussen weerbaarheidstraining gegeven in het kader van beweegactiviteiten voor 55-plussers. De cursussen werden georganiseerd door de stichting Impuls in samenwerking met Hantei, Judo Taekwondo.

Het streven om te gaan bewegen, te ontmoeten en mee te doen is dan ook volledig tot haar recht gekomen. De opgedane ervaringen werden met elkaar gedeeld, duidelijk werd dat deze cursus volledig aan de verwachtingen heeft voldaan.
Senioren in Oldenzaal worden in de gelegenheid gesteld om op vele fronten te kunnen deelnemen aan activiteiten die een bijdrage leveren aan het doorbreken van de eenzaamheid, sportief in de weer te zijn en om actief deel te nemen aan de samenleving.
Opnieuw heeft de buurtbeweegcoach van Impuls Esther van Loon een programmaboekje samen gesteld, waar voor elk wat wils uit te halen valt. Zo gaan deelnemers van de weerbaarheidscursus deelnemen aan de instructielessen die worden gegeven in het najaar door BuroFysio samen met Hantei en Impuls: "Vallen: verleden tijd“. De informatie bijeenkomst is op 10 september van 11.00 tot 12.00 bij Hantei Molenstraat 41 te Oldenzaal.
Docente Ingrid ter Braak die de training weerbaarheid verzorgde, werd bedankt voor haar inzet en beloond met een bloemetje.

Wilt u meer weten?
E: info@burofysio.nl,
T: 06 24554991
E: sportservice@hantei.nl,
T: 06 12698453
E: e.vanloon@impuls-oldenzaal.nl,
T 0541-571414

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Column

Dick

"Boulevard. Toekomst van Enschede?" Zo begint een artikel in de Nieuwsbrief van de PvdA-Enschede van de hand van Dick Buursink. Dick is nooit te beroerd een discussie te starten over een omstreden politiek standpunt. Helemaal niet als het over verkeer in de binnenstad gaat, waarbij hij redelijk ongenuanceerd de fietser de hemel in prijst en de automobilist, die in het stadscentrum moet zijn nog net geen lijfstraffen in het vooruitzicht stelt, maar veel scheelt het niet.

Want het is voor Dick een zeer principiële zaak; hij haalt zelfs de tweedeling van de maatschappij erbij. Dick ziet in het stadscentrum een enclave gebouwd worden voor rijke mensen. En Dick kan het weten, want hij woont er zelf ook. Hij grijpt terug op principes uit de jaren 60, waar de Groningse bestuurders nogal van gecharmeerd waren. De belemmering van het doorgaande verkeer door het stadscentrum was een steen des aanstoots voor bezoekers van de stad; je bleef rondjes rijden en kwam steeds op hetzelfde punt terug. Volgens mij zijn de meeste stadscentra tegenwoordig op deze manier ingericht; in principe is met een beetje goede wil, alles in het centrum met de auto te bereiken onder voorwaarden, bijvoorbeeld voor 11 uur bevoorrading van de winkels en horeca.

"Wat moet een binnenstad bewoner met een auto?", vraagt Dick zich af. Nou ik weet wel een stuk of wat volledig legitieme bezigheden, waarvoor een auto verduvelde handig is. Zoals het ophalen van een kerstboom, of het wegbrengen van het voetbalelftal van je oudste zoon. Ik noem maar iets. Hij roept op tot een maatschappelijk debat en vindt dat alleen fietsers en voetgangers ruim baan moeten krijgen en daarmee zijn we nu terug bij de jaren 60, de jaren van het autootje pesten. Met een streng, anti-autobeleid nu (Enschede heeft de hoogste parkeertarieven in de regio!) zou het kind weleens met het badwater weggegooid kunnen worden.

Het stadshart van Enschede heeft nu een stabiliteit bereikt, waar bezoekers en ondernemer blij mee mogen zijn. In en vlakbij het centrum zijn nog enkele zeer veelbelovende (bouw-)terreinen, waarmee wonen en werken in het stadshart nog verbeterd kunnen worden. Maar dan moet de bezoeker zich wel welkom voelen; het openbaar vervoer binnen de stad en naar en van Enschede is slecht. Enschede is meer dan een textielstad of een studentenstad. De kop van de Boulevard is niet de toekomst van Enschede, de kop is onderdeel van die toekomst. Een binnenstad heeft veel meer aspecten dan wonen en shoppen en dat betekent dat de toegankelijkheid van het centrum voor alle verkeersdeelnemers gegarandeerd moet zijn. Inclusief betaalbaar en gemakkelijk parkeren.

AGV Losser eert tweetal jubilarissen

LOSSER - Tijdens de algemene ledenvergadering van Algemene Gymnastiek Vereniging Losser zijn twee leden in het zonnetje gezet.

Thea Boudrie is 25 jaar lid van de vereniging en Ria Haarman is al 40 jaar lid van de vereniging. Zij ontvingen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie een speldje en van de vereniging nog een mooie bos bloemen en attentie. Beiden gaan zij elke week nog met veel plezier naar hun sportuur onder leiding van Joke Renshof. Wij hopen dat de dames dit nog vele jaren blijvern doen!

Pinksterwandeling

OLDENZAAL - De werkgroep Nachtburgemeester Oldenzaal organiseert voor eenzame mensen, alleenstaanden en mensen met dementie een wandeling over de voormalige tramlijn van Oldenzaal naar halte Rossum. Er wordt tweede pinksterdag om 10.00 uur gestart aan de Oude Ootmarsumseweg bij transportbedrijf Fisscher.

Nachtburgemeester Toon Brummelhuis en zijn werkgroep begeleiden u over het prachtige wandelpad door het buitengebied van Rossum naar de halte "Tramweg”. Daar wordt u ontvangen bij Boerenbistro 't Peuleke met koffie en krentenwegge, aangeboden door Roelina en Gerhard ten Hove. De wandeling duurt ongeveer 35 minuten en het pad is niet geschikt voor rollator en scootmobiel.
Kom en doe mee, gun uw naaste, vader, moeder of andere eenzame of dementerende een uitje, wandel mee, want bewegen is belangrijk voor mensen met dementie en samen wandelen brengt ons op en over het goede spoor.
Opgave bij toon@brummelhuis.com of bel 06-22535259

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Kleine subsidies in Losser

LOSSER - Judo Losser en Klootschietvereniging Kolkersveld Losser ontvangen beide een kleine, incidentele subsidie.

Eind april besloot het college voor ruim 15.000 euro aan incidentele subsidies te verlenen aan verschillende organisaties. Na een spoedprocedure ontvangen Judo Losser en Klootschietvereniging Kolkersveld Losser ook nog een incidentele subsidie. Judo Losser bestaat dit jaar 60 jaar en krijgt een subsidie van 700 euro voor de organisatie van diverse jubileumactiviteiten. Klootschietvereniging Kolkersveld Losser ontvangt een subsidie van 300 euro voor de organisatie van het buurt klootschiettoernooi op 14, 21 en 22 juni voor inwoners uit Overdinkel en Glane. Het streven is om van dit toernooi een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Deelname aan het toernooi is gratis. Opgeven kan bij Hans Nijland, jhmnijland@hetnet.nl, 06-30224465. De gemeente Losser stelt geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen), die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. Kijk op: losser.nl/Inwoners/Sport_en_cultuur/Subsidies .

Maandag 10 juni 10:00 uur

't Is zoer kuijern met leu dee 't froai
met zichzelf etröffen hebt.

Kunsten op Straat 2019: kwaliteit en betrokkenheid

OLDENZAAL - De dertiende editie van Kunsten op Straat 2019 was dit jaar uitgebreid met een voorprogramma op de zaterdagavond. En deze uitbreiding was voor mij en vele andere bezoekers de opwarmer om de zaterdagavond als ook de zondag te genieten van het Internationale Straattheaterfestival.

Veel, heel veel voorwerk was gedaan, maar de uitvoeringen op beide dagen waren in een woord TOP te noemen. Ondanks dat in de Bombazijn tuin nog veel werk moet worden verzet, is men er goed in geslaagd om een aantrekkelijk podium te creëren voor de programma-presentatie.
Gezelligheid, muziek en sfeer, dat was er midden in Hartje Stad. Het was warm, erg warm en dat was merkbaar, want de publieke belangstelling viel erg tegen. Maar de bezoekers die wel waren gekomen hebben kunnen genieten van het rondreizende internationale straattheaterfestival. Artiesten uit Frankrijk, Zwitserland, maar ook uit Nederland hebben ervoor gezorgd dat het publiek heeft kunnen genieten van acrobatiek, dans en muziek. Een spraakmakend programma is er neergezet. Een belangrijke muzikale bijdrage werd geleverd door ons eigen Stroat Ensemble, complimenten alom, ze hebben het publiek laten genieten van de muzikaliteit die in ieder van de muzikanten schuilgaat. In een woord Toppers zijn jullie.
Mooi was ook dat men al deels een kijkje kon nemen in de ontwikkelingen die plaatsvinden in de tuin van de Bombazijn. Er is nog veel werk te verzetten, maar wat hier tot stand wordt gebracht doet Hartje stad bruisen. Gitarist Anton Goudsmit, met het trio Go!Pony, Thomas Pol bassist en drummer Niek de Bruin vielen erg in de smaak. Om bij bruin te blijven: heerlijk het bruin gebrouwen biertje uit de Oldenzaalse Bombazijn brouwerij. Het deed mij en vele Oldenzalers bruisen en genieten.
Dat Kunsten op Straat in Oldenzaal niet meer is weg te denken, blijkt wel uit het beleidsplan dat voor de komende jaren is opgesteld. Een stijgende lijn inzetten, nog meer kwaliteit en financiële ruimte maken.
Krachtig en te waarderen is dat het bestuur haar beleid heeft gericht op educatie en het betrekken van jongeren bij cultuur en theater. Er zijn dan ook geen drempels opgeworpen, eenieder jong en oud kon deelnemen en alles was gratis. Dat stelt gezinnen met kinderen en een smalle beurs ook instaat om deel te nemen en zich te ontwikkelen. Een muzikaal feest en theater gebeuren.
De organisatoren en de vele vrijwilligers verdienen alle lof, het bestuur van Kunsten op Straat heeft opnieuw bewezen dat de stijgende lijn van kwaliteit is ingezet. Provincie Overijssel, Fondsen, instellingen en lokale sponsoren, blijf dit twee daagse evenement ondersteunen. Bezoekers uit Oldenzaal en omliggende steden en ook de bezoekers uit het Duitse grensgebied spraken hun waardering uit over dit feestelijke gebeuren. Dit evenement laat Oldenzaal bruisen in Hartje Stad.

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Bikini Alarm bij Big Beautiful Underwear

ENSCHEDE - Big Beautiful Underwear is al 25 jaar uw specialist in lingerie en badmode! Voor de juiste maat en cup maat. Wij verkopen vanaf 65D t/m 105K ook in bikini's en badpakken.

Herkent je dit? Je bh knelt, je borsten hangen te laag, de bandjes snijden in je schouders, je hebt pijn in je rug, nek en schouders. Je steun komt voor 80 procent uit de omvang en niet uit je bandjes. In dit geval is vaak de omvang te groot! Wij kunnen dit samen met jou oplossen door je goed op te meten en je te voorzien van het juiste advies. Want elke vrouw verdient een goed zittende bh.

Bikini en badpak alarm!
Je springt in het water: Oeps! Even hijsen en rechttrekken om weer goed voor de dag te komen. Is dat ook wat jou overkomt? Dit is niet nodig bij de juiste maat van uw bovenstukje en natuurlijk uw slip. Smal van boven, grote cup en toch vrouwelijke billen? Geen probleem; wij hebben we een ruime keuze in bikinislips, naar wens hoog of laag model. Ook voor al uw badpak problemen proberen we een oplossing te zoeken wel billen platte billen, buik ondersteuning cup te klein het kan bijna nooit een groot probleem zijn. Kom passen en laat je verrassen. Onze badpakken verkopen we op maat en cup maat. Wij helpen u graag om deze zomer vol zelfvertrouwen aan het zwembad of strand te kunnen liggen zwemmen en te sporten.

Voorjaarsjurkje
Het voorjaar is weer begonnen. De lange broek kan weer uit en de blote benen komen weer te voorschijn. Heerlijk?.... Niet voor iedereen. Loopt u bijvoorbeeld de binnenkant van uw benen kapot? Wij hebben een mooie collectie broekjes met pijpjes. Ook hebben we in onze collectie correctie broekjes met en zonder pijpjes tot onder uw bh. Deze rollen niet naar beneden in zwart en skin. Ook voor de juiste sport-bh en voedings-bh bent u bij ons op het goede adres. Kijk voor een deel van onze collectie op onze Facebookpagina en naar onze acties omdat wij 25 jaar bestaan. Wij vieren dit feest samen met u.

Laat je verrassen
Wij wensen u een fijn voorjaar en zomer zonder al deze ongemakken. Want het is fijn om vrouw te zijn met al je vrouwelijke vormen. Kom en laat je verrassen. Koopzondag laatste en eerste weekend van de maand vanaf 13.00 uur. Maandag gesloten. Gevestigd aan de Noorderhagen 66c in Enschede. Kijk voor meer informatie op: www.bigbeautifulunderwear.nl

Column: Het blauwe vergeet-mij-nietje!

Het speelt zich vaak af achter de voordeur, maar ook de achterdeur staat niet meer open.
Wij ouderen worden door de overheid en zorginstellingen geadviseerd om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ook als ouderen lijden aan dementie.

Wanneer je partner nog leeft dan krijgt hij of zij een nieuwe baan op latere leeftijd; Mantelzorger. Wanneer je partner wilsonbekwaam is geworden dan komt er ontzettend veel op jezelf en de naasten af. Veel erger is het wanneer je er helemaal alleen voor komt te staan. Wanneer de diagnose is gesteld, breekt een periode van onzekerheid aan, hoe zoek je je weg om voort te leven.
Wat mij opvalt is dat mensen met dementie en de partner vaak in een sociaal isolement terechtkomen, en dat vrienden en kennissen wegblijven. Machteloos moet men als naaste vaak toezien en de zorg is zwaar.
Dementie wordt wel de epidemie van de 21e eeuw genoemd. Eenieder kan er mee te maken krijgen oude, maar ook jonge mensen.
De afgelopen week waren de vrijwilligers ter ondersteuning aanwezig bij de Mariaviering in de Anthoniuskerk. Samen bidden en samen zingen, en het zingen was voor mij en de aanwezigen een ware openbaring. Ook de uitgestoken handen, je willen aanraken, voelde als een gebaar van, ik wil erbij horen.
Sommige mensen schamen zich er voor dat een naaste dement is geworden. Dat schamen dat moeten we niet doen, dat gaan we samen doorbreken. We willen immers de band met de dementerende behouden.
Kreeg deze week nog de opmerking van iemand te horen: "Hij is zo lek als een vergiet". De woorden wisseling die ontstond, ontaarde in een heftige discussie. Toch heb ik hem duidelijk kunnen maken dat dit soort opmerkingen ongepast zijn. De volgende dag hebben we de woordenwisseling bijgelegd. Hij was ontvankelijk voor de argumenten. Ik heb hem een blauw 'vergeet mij niet speldje' aangereikt, dat gaat hij dragen.
Daarom is ook het initiatief van de werkgroep Nachtburgemeester Oldenzaal ook zo bijzonder en te waarderen. Wandelen naar ´t Peuleke, in beweging zijn en blijven en samen genieten met een dierbare naaste die in die andere wereld leeft. Ik wijs u er nog even: op maandag 2e pinksterdag 10.00 uur wandelen over de oude tramlijn naar Rossum, halte ´t Peuleke. Start Oude Ootmarsumsestraat 30 (7577 PG) bij transportbedrijf Tonny Fischer. En dan op weg naar Boerenbistro t Peuleke, waar Roelina en Gerhard ten Hove u gratis koffie met krentenwegge aanbieden.

Kaatjeknip juni 2019
Reactie: knipkaatje@gmail.com

Meiden SDC '12 pakken kampioenschap

DENEKAMP - Afgelopen week werd het MO17-1 elftal van SDC '12 na een sidderende wedstrijd kampioen in haar klasse.

Door een 3-2 overwinning dinsdag op Achilles '12 kon de kampioensvlag worden gehesen. Na afloop werden de kampioenen uitgebreid in het zonnetje gezet door Herman Harms. Hij bracht namens SDC '12 de felicitaties over en hij had tevens voor iedereen een fraaie kampioensmedaille, aangeboden door het bestuur van SDC '12. Nadat er een rondrit was gemaakt door het dorp werd het kampioenschap onder het genot van een hapje en drankje, met dank aan het bestuur, verder gevierd.

Voetbalacademie: Toernooiwinst voor O13 en O12

ENSCHEDE - FC Twente Onder 13 en Onder 12 behaalde op Hemelvaartsdag mooie successen.

Beide teams namen deel aan een internationaal toernooi en wonnen de finale. Onder 13 won bij ONS Sneek Onder 12 won bij Focus '07 uit Culemborg. Op weg naar de finale won Onder 13 van onder meer KV Mechelen en FC Groningen. In de eindstrijd werd met 3-1 gewonnen van het Engelse Bournemouth. Onder 12 speelde onder meer tegen FC Utrecht, GA Eagles en Beerschot. In de finale werd met 5-0 gewonnen van RW Essen.

Mango Mobility heeft veel te vieren

ALMELO/HENGELO - Mango Mobility viert feest. Inmiddels is de vestiging in Almelo precies drie jaar open en er is een nieuwe vestiging gekomen in Hengelo. Tijd voor een feestje en ook u kunt daarvan profiteren. Op tweede pinksterdag bent u tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom voor een hapje en een drankje bij de vestiging in Almelo.

Dat Mango Mobility al meer dan tien jaar bestaat, heeft niet alleen te maken met de vergrijzing van de samenleving. Het is voornamelijk de kwaliteit, de service en de continue ontwikkeling van Mango, die daaraan ten grondslag ligt. Al jaren bent u welkom voor alle producten die ervoor zorgen dat u mobiel kunt blijven; van scootmobiel tot rollator en rolstoel, u vindt het allemaal bij Mango. En ook na aankoop kunt u blijven vertrouwen op Mango Mobility voor onderhoud en reparatie.

Cadeautjes van Mango
U kunt ervan profiteren dat Mango Mobility iets te vieren heeft, want er worden cadeautjes uitgedeeld. Zo krijgt u op alle accessoires en rollators korting die kan oplopen tot 25 procent en ook op de Cheetah 4 deluxe scootmobiel, het model uit het middensegment dat het meest luxe is, krijgt u een leuke korting. Deze kunt u nu voor € 2.599,- in plaats van € 2.799,- kopen. Ook wanneer u eerder een product heeft gekocht, kunt u daar nu nog van profiteren. Wanneer u iemand kent die een voertuig nodig heeft en diegene besteedt minimaal € 995,- bij Mango Mobility, dan kunt u uw cheque van € 50 verzilveren.

Vestigingen
Voor goed advies en service gaat u naar Mango Mobility in Almelo aan de Einsteinstraat 8a of in Hengelo aan de Drienerstraat 59. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.mangomobilty.nl.

Alle kinderen moeten buiten kunnen spelen

TWENTE - Buiten spelen is een belangrijk aspect van het opgroeien als kind. Lekker buiten ravotten met vriendjes en vriendinnetjes, misschien een beetje kattenkwaad uithalen en uiteraard: genieten van de speellocaties die de woonwijk rijk is. Komende woensdag is er extra aandacht voor het buitenspelen tijdens de landelijke Buitenspeeldag.

Buiten spelen is volgens Jantje Beton, drijvende kracht achter de buitenspeeldag, steeds minder vanzelfsprekend. Dit zien we ook terug in de concrete cijfers. Afgelopen jaar voerde Kantar Public (voorheen TNS Nipo) onderzoek uit naar speelgedrag en de bredere trends. Dit wees uit dat drie op de tien kinderen nooit buiten spelen of slechts één keer per week.Kinderen spelen ook minder regelmatig buiten dan in voorgaande jaren en de hoeveelheid uren is ook fors minder.

Oorzaken
Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor de dalingen. Zo speelt ruim 39 procent van de kinderen liever binnen, waarbij uiteraard de moderne elektronica erg aantrekkelijk is. Toch moeten we dit niet als enige factor zien. Net zo'n grote groep geeft namelijk aan dat speelplekken saai zijn. Nog eens 15 en 16 procent van de kinderen geeft aan te druk te zijn met school en hobby's.

Oplossingen
De saaie speelplekken zijn in ieder geval een factor waar ouders en gemeenten in Twente actief aan werken. Zo worden ouders en kinderen steeds vaker betrokken bij het inrichten van de speelplekken. Gemeenten moeten meer doen met minder geld, waardoor de nadruk vaak wel ligt op een stukje zelfredzaamheid en meehelpen in de buurt. Zo zijn er buurten die zich actief inzetten voor het onderhoud van lokale speelvoorzieningen om deze te kunnen behouden.

Veel te beleven
Tijdens Buitenspeeldag worden door heel Nederland bijna 900 activiteiten gehouden. Ook in Twente zijn diverse leuke activiteiten te vinden. Kijk voor meer informatie op: www.jantjebeton.nl

Paltival: vrolijk festival voor kinderen

OLDENZAAL - De Rattenvanger blies maar beperkt op haar fluit, maar dat resulteerde er wel in dat de Oldenzaalse jeugd door de poort van de Palthetuin werden gelokt en zo konden deelnemen aan het kleurrijke Paltival festival.

Eens in de twee jaar wordt het Paltival festival georganiseerd en het bezoekers aantal vertoont een stijgende lijn. Het festival bedoelt voor alle Oldenzaalse kinderen tussen de 2 tot 8 jaar was echter niet voor alle Oldenzaalse leeftijdsgenootjes weg gelegd. Ouders met drie kinderen en een smalle beurs bedenken zich nog wel even om hun kinderen te laten deelnemen aan dit evenement.
Het programma was goed opgezet en zeker kindvriendelijk, theater, muziek, verkleden en verhalen vertellen. De bijdragen en ondersteuning van stadstheater de Bond, de Cultuur makelaar, Kunstschool Kaliber, de bibliotheek Oldenzaal, sponsoren, ondersteuners en de vele vrijwilligers hebben ertoe bijgedragen dat Paltival festival geslaagd mag worden genoemd.
De essentie van het festival is dat men hele jonge kinderen in aanraking wil brengen met cultuur. Een nobel streven en zeker vast houden aan de doelstelling is mijn goede raad. Maar dan voor alle kinderen ook die waarvan de ouders zich de entree niet kunnen permitteren. Twee jaar liggen nu voor ons, dan volgt het derde Paltival festival. Dus voldoende om gelden, subsidies, donaties en een sponsoren te werven. Maak een sponsorplan voer dit uit, zodat niet meer geklaagd gaat worden over de entreeprijzen. Een mooi voorbeeld is dat het bestuur van Kunsten op Straat het programma kosteloos aan de bezoekers weet aan te bieden.

Foto: Riette Kruize
Tekst: Martin Meijerink.

Overijssel promoot logistiek op beurs

OLDENZAAL - Het samenwerkingsverband Port of Logistics Overijssel is deze week van de partij op de Transport Logistic beurs in München. De Provincie Overijssel wil nieuwe contacten opdoen om zo de Overijsselse transport- en logistieke sector te versterken.

Twente is nu al een actieve regio op het gebied van transport en logistiek, met onder meer de Port of Twente. In onze regio wordt al ruim 6.5 miljoen toen aan bulkgoederen verwerkt in de overslag. Daarnaast beschikken we over een groot aantal transportbedrijven en zelfs gespecialiseerde bedrijvigheid op het gebied van drone-transport, een mooie toekomstige ontwikkeling. De ambitie is om deze logistieke positie in heel Overijssel verder te versterken en duurzamer te maken. Internationale profilering is hiervoor erg belangrijk. Naast de Twentse en Overijsselse deelname zijn ook nog eens 26 andere partijen uit Nederland vertegenwoordigd op de Duitse beurs.

De schoenen uit de sokken aan
zo ben ik met jullie mee gegaan
Ze letten niet op mij, ik ben geen vreemde
Mijn gevoel zegt mij; je hoort er bij.


Als vriend was ik genodigd
Ze lieten me weten, zijn jou niet vergeten
Mierzoete baklava overheerst
Maar jullie vriendschap nog het meest.


De Imam sprak mij persoonlijk aan
Nodigde me uit om mee te gaan
Samen feestelijk te eten, met vrienden en gasten
Na een welverdiende Vasten.


Kaatje Knip juni 2019
Reactie:knipkaatje@gmail.com


Open dag inloop Kiekerskaamp

LOSSER - Op vrijdag 14 juni organiseert inloop de Kiekerskaamp van Stichting Fundament een open ochtend.

Tijdens deze ochtend bent u van harte welkom van 11.30 tot 13.00 uur én voor een gratis lunch. Inloop de Kiekerskaamp is een gezellige inloop waar u een kopje koffie kunt drinken, een praatje kunt maken of een activiteit kunt doen. De inloop is er voor mensen die op zoek zijn naar meer sociale contacten of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen we op een informele en ontspannen manier. Inloop de Kiekerskaamp is gevestigd aan de Denekamperdijk 46 in Losser. Geopend maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Voor meer informatie: Maurizio Arena: Tel: 06-38 06 62 18 of Mieke Bouwhuis: Tel: 06-37 27 63 76. Mailen kan naar: info@stichtingfundament.nl

Molenfietstocht

TUBBERGEN - Op 11 juni is weer de Molenfietstocht langs alle Tubbergse molens.

Routekaarten zijn gratis verkrijgbaar bij alle onderstaande horecabedrijven en bij Molen de Vier Winden in Weerselo tegenover café Antje en Billy. De route kan ook gestart worden vanaf Molen de Vier Winden. Alle molens draaien die dag in feesttooi en er zijn vrijwilligers aanwezig die graag een rondleiding door de molens verzorgen. Er zijn drie routes uitgezet; 52, 40 en 30 kilometer. Dankzij sponsoring van Camping de Molenhof, café Antje en Billie, café restaurant Fraans Marie, restaurant de Molen, restaurant de molen van Bels en een bijdrage van de gemeente Tubbergen is een prachtige recreatieve fietsroute uitgezet langs al deze molens. De start is om 10.00 uur.

11 / 16

Lease of koop de Jeep Compass

TWENTE - Heeft u de nieuwste Jeep Compass al gespot? De Compass is herkenbaar aan de zevensleufs grille uitgevoerd in glanzend zwart met verchroomde omlijsting. En natuurlijk ook aan de breedte van het voertuig. Heel kenmerkend voor het aanzien van de auto, maar ook zeer functioneel. Het zorgt ervoor dat de Compass een solide wegligging heeft en offroad-eigenschappen waar menigeen jaloers van zou worden.

Zoals van Jeep inmiddels verwacht mag worden, is dit model geschikt voor het stadsverkeer en voor de wildernis. De Compass is uitgerust met actieve rijassistentiesystemen die goed van pas komen in het drukke verkeer. Ze waarschuwen als er een aanrijding dreigt plaats te vinden met de voorganger, als de rijbaan verlaten wordt en wanneer er iets in uw dode hoek bevindt. Offroad wordt u bijgestaan door de Selec-Terrain-tractieregeling. Door de instelling Auto, Snow, Sand, Mud en Rock te kiezen, worden maar liefst twaalf systemen aangepast aan de gekozen omstandigheden en dat zorgt voor optimale controle en grip in alle situaties.

Keuzevrijheid
Benzine of diesel? 1.4 liter of 2.0 liter? Automaat of handgeschakeld? Welke kleur? Veel keuzevrijheid dus bij de Jeep Compass. Ook kunt u kiezen of u liever de Compass wilt leasen voor een prijs vanaf € 499,- per maand of wilt kopen voor een prijs vanaf € 32.950,-. Ga voor meer informatie naar Jeep-dealer of naar www.jeep.nl

Wereldsucces voor Van Mossel Kia

TWENTE - Van Mossel Kia timmert al even flink aan de weg, en met succes. De autodealer is in Azerbeidzjan benoemd tot Global Kia Dealer of the Year 2019.

Bas Huijzer van Van Mossel Kia had de eer om af te reizen naar het prachtige Baku in Azerbeidzjan namens het bedrijf. Daar kreeg hij van Michael Choo te horen dat Van Mossel Kia is verkozen tot de prestigieuze titel van Global Kia Dealer of the Year 2019. Deze titel wordt alleen uitgereikt aan de beste Kia dealers wereldwijd.

De prijs kan door Van Mossel Kia, met vestigingen in onder andere Hengelo en Apeldoorn, worden toegevoegd aan de rij met reeds behaalde successen. De relatief jonge Kia dealer mocht zich in 2017, 2018 en 2019 winnaar van de Top Dealer Award noemen. Deze titel hoort bij de beste Kia dealers van het land. Daarnaast won Van Mossel Kia in 2018 ook de Platinum Prestige Award, welke aangeeft dat ze tot de top 10 beste Kia dealers van Europa behoren. De nieuwste titel is nog eens een kroon op het werk, maar zeker niet de laatste doelstelling van het bedrijf.

Persoonlijk contact
Op hun website bedankt Van Mossel Kia iedereen voor de medewerking die heeft geleid tot het behalen van deze successen. Ondertussen blijven hun werkzaamheden doorgaan. Ze staan voor je klaar met direct persoonlijk contact over de vraag die jij hebt, en informatie over de laatste ontwikkelingen en beste modellen. Kijk op vanmossel.nl/kia om een vestiging in de buurt te vinden.

De Renault Captur nu met gratis automaat

TWENTE - Een auto die perfect is voor het verkeer in de stad of op de snelweg: de Renault Captur. Met de Captur krijgt u als bestuurder er een paar extra ogen bij. U krijgt hulp van de auto bij het vinden van een parkeerplaats en het inparkeren. U wordt gewaarschuwd als de systemen van de Captur gevaar zien en de auto helpt ook nog eens bij het remmen in noodgevallen.

De Renault Captur is leverbaar in meerdere uitvoeringen. Zo rijdt u al vanaf € 20.490,- in de Life. Een comfortabele auto die precies dat doet wat moet: u op een veilige manier naar de plaats van bestemming brengen. De meest luxe uitvoering is de Initial Paris met onder andere een audiosysteem met zes speakers en een subwoofer, smartphone replication, met leer bekleed stuurwiel, verwarmbare voorstoelen, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, veiligheidssystemen als actieve bochtverlichting, noodstopbekrachtiging en blind spot warning. Deze is al leverbaar vanaf € 31.490,-. Naast de standaarduitrusting heeft u natuurlijk nog de mogelijkheid om te kiezen voor een aantal opties om de Captur te personaliseren.

Gratis automaat
Waar het brandstofverbruik bij de meeste automaten hoger ligt dan bij een handgeschakelde uitvoering, is daar geen sprake van bij de automaat met dubbele koppeling op de Captur. De transmissie schakelt vloeiend en gebruikt niet meer dan de handgeschakelde versie. Nu heeft Renault de actie lopen dat u gratis voor een automaat kunt kiezen bij de Renault Captur TCe 150 EDC Intens met vanafprijs € 25.490,-. Ga voor de volledige voorwaarden naar www.renault.nl of vraag er bij uw Renault-dealer naar. Ook deze vindt u via www.renault.nl

Het negeren van een rood kruis vastgelegd met camera's

AMERSFOORT - Op de A28 bij Amersfoort loopt tot 1 juli een proef met camera's, die het negeren van een rood kruis boven de weg gaan registreren.

Een rood kruis boven een rijbaan lijkt soms zo zinloos. Waarom niet rijden op die baan als het verkeer op de overige banen vaststaat? Wat u niet direct kunt zien, is dat er verderop wegwerkzaamheden worden uitgevoerd of dat een automobilist gestrand is met autopech. Wanneer u dan met volle snelheid op de werkzaamheden of de gestrande auto inrijdt, zijn voor zowel u als voor de ander de gevolgen ernstig. Mensen zijn zelfs overleden als gevolg van het negeren van een rood kruis.

Boetes
Nu kunnen alleen boetes opgelegd worden als een politiebeambte de overtreding constateert en hierover een verklaring aflegt. De camera's gaan dit overnemen. Met slimme software worden alleen de overtreders gepakt en beboet. Er wordt zelfs een korte video-opname gemaakt om te kunnen zien of er eventueel sprake is van een uitzonderingssituatie. Soms komt een bestuurder er niet onderuit om op een rijbaan met een rood kruis te rijden door bijvoorbeeld het moeten uitwijken om een aanrijding te voorkomen. De boete voor het negeren van het rode kruis is vastgesteld op € 240,-.

Vervolg
Na de evaluatie van de proef wordt gekeken of het systeem ook op andere wegen toegepast gaat worden.

Ignis en Swift voordelig leasen

TWENTE - Waren het eerst vooral bedrijven die auto's leaseden, tegenwoordig is private lease niet meer weg te denken.

De zakelijke lease kan in twee vormen: financial lease of operational lease. Bij de eerste vorm wordt u eigenaar van de auto zodra het contract ingaat. De leasemaatschappij blijft bij operational lease de eigenaar van het voertuig. Alle risico's zijn voor de eigenaar.

Private lease
Voor de particulier is leasen van een auto ook mogelijk via de private lease en dit is vergelijkbaar met de operational lease. Het gemak is voor u, de bestuurder, en de rest is eigenlijk voor de leasemaatschappij, de eigenaar van het voertuig. Bij de Suzuki dealer kunt u nu wel heel voordelig leasen. U kunt tijdelijk al in een Suzuki Ignis rijden vanaf € 218,- per maand of een Suzuki Swift vanaf € 228,-. De normale leaseprijzen zijn respectievelijk € 259,- en € 269,-. U krijgt dus minimaal € 40,- voordeel per maand! Genoemde bedragen zijn op basis van een looptijd van 48 maanden en 10.000 kilometer op jaarbasis. Alle voordelen voor u te benoemen, is niet te doen. Het is makkelijker om de nadelen op te sommen: u moet zelf boetes voor verkeersovertredingen en de brandstof betalen en natuurlijk het leasebedrag per maand moet betaald worden

Eigenaar worden?
U kunt natuurlijk ook overgaan tot aankoop van bijvoorbeeld de Suzuki Ignis. De Ignis waarvoor u bij lease € 218,- per maand betaald, is ook te koop voor € 15.899,-. En dan rijdt u in een mooi vormgegeven Suzuki in de kleur Fervent Red met een viercilinder benzinemotor met 90 pk. Een zuinige auto met een verbruik van 4,6 liter per 100 km. Verder heeft deze Ignis ook de gemakken als airco, centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrische stuurbekrachtiging en elektrisch verstelbare buitenspiegels. De Suzuki Swift die u leaset voor € 228,- per maand is te koop voor € 16.799,-

Voor meer informatie over private lease of de diverse modellen Suzuki gaat u naar de Suzuki-dealer. Vindt uw dealer via www.suzuki.nl/auto/

Valhelm hoofdzaak

Een bekende slogan in de jaren zeventig toen een valhelm op een bromfiets opeens verplicht werd. Voor velen een reden om de bromfiets te laten staan toen er gekozen moest worden tussen een fatsoenlijk kapsel of snel op je werk of school te zijn. In 2019 lijkt zich weer een soortgelijke gebeurtenis te gaan voordoen. In Amsterdam is het al zover, de snorscooters moeten van het fietspad en de berijder moet verplicht een helm op. Maar of het in dit geval een bijdrage is aan de veiligheid van de snorscooter mogen we ons toch afvragen. Want officieel mag een snorscooter slechts 25 km per uur rijden. En daar wringt nu eigenlijk wel de schoen.

Want is het niet zo dat het merendeel van die snorscooters helemaal geen 25 km per uur rijdt, maar vaak wel het dubbele? En als je dan met snelheden van tegen de vijftig tussen de fietsers door manoeuvreert op het fietspad in een drukke stad, leidt dat meestal tot ergernissen en gevaarzetting voor fietsers op het fietspad. Een situatie die het stadsbestuur van Amsterdam ertoe heeft aangezet deze maatregel te nemen. Maar zou het niet eerlijker geweest zijn voor de snorscooterrijders, die zich wel netjes aan de wet hebben gehouden, dat er meer gehandhaafd zou zijn op die grote hoeveelheid overtreders met opgevoerde snorscooters? Nu zullen velen - net als in de jaren zeventig - afhaken op het feit dat ze met 25 km per uur en met een helm op, op de weg moeten rijden. Slecht voor het kapsel en slecht voor je eigen veiligheid. Om nog maar niet te denken aan scooterwinkels die dit gaan merken in de verkopen. Soms kun je een (stads)bestuurder niet zo goed begrijpen.

Kom de succesvolle Toyota Camry bewonderen in de showroom

TWENTE - Vanaf 23 mei is de Toyota Camry weer te bewonderen in de Nederlandse showrooms en dus ook bij uw Toyota-dealer. Voor het eerst werd de Camry begin jaren 80 van de vorige eeuw op de markt gebracht. Niet alleen in Nederland maar in zo'n 100 landen. Hier verdween de Camry, maar in andere landen bleef dit model gewoon op de markt. Het model wist zelfs verkooprecords te verbreken.

De Toyota Camry is alleen leverbaar met een 2,5 liter viercilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor en gekoppeld door een automatische versnellingsbak. Ondanks dat er geen keuze is in motoren en transmissie, zult u niet teleurgesteld zijn in de Camry. Met een perfecte wegligging en een krachtige motor van 128 pk is de auto snel en zeker ook comfortabel. Toch is de Toyota Camry ook een zuinige auto door de hybride aandrijflijn. De gemiddelde uitstoot is namelijk 98 gram per kilometer en het verbruik ligt op 4,3 liter per 100 kilometer.

Vier uitvoeringen
De Toyota Camry is leverbaar als Active, Dynamic, Executive en Premium. De Active is leverbaar vanaf een prijs van € 39.995,- en voor dat bedrag krijgt u al een rijk uitgeruste zakelijke sedan met LED-verlichting, buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur, elektrisch inklapbare ven verwarmbare buitenspiegels, airconditioning, elektrisch bedienbare ramen vóór en achter, elektrische stuurbekrachtiging, vijf airbags en diverse Toyota Safety Sense veiligheidstechnieken als Automatic High Beam en Lane Departe Alert.

De uitdaging
De Toyota Camry heeft maar één uitdaging: niet kopen. Ga naar de showroom van de Toyota-dealer bij u in de buurt. Deze vindt u via www.toyota.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de Toyota Camry en alle extra opties.

Citroën prominent aanwezig op nationale oldtimerdag

LELYSTAD - Citroën bestaat 100 jaar en viert dat uitgebreid tijdens de Nationale Oldtimerdag op zondag 16 juni op de Bataviaboulevard in Lelystad.

Wie kent niet het Klaverblaadje, de Traction Avant, de 2CV, de HY, de Snoek, de SM, de BX of de Cactus? Zomaar een greep van bekende modellen uit de Citroën-historie. In 1919 kwam het eerste model – Citroën A – uit de fabriek met de eerste lopende band in Europa. Het een eeuw 'jonge' automerk heeft ruim 300 modellen voortgebracht en op zondag 16 juni wordt hiervan een fraaie overzichtstentoonstelling gevormd tijdens de 35e editie van de Nationale Oldtimerdag. Van de eerste voiture tot het allernieuwste exemplaar. Citroën laat zien dat het de kunst van comfort en design verstaat.

Nederlandse roots
"Een leuk detail is dat grondlegger André Citroën (geboren in 1878) Nederlandse roots had: zijn overgrootvader Roelof was groenten- en fruithandelaar in Amsterdam en koos in 1811 bij de Burgerlijke Stand als achternaam Limoenman. Zijn zoon Barend veranderde die naam in Citroen. Kleizoon Levie verhuisde vervolgens met zijn gezin naar Frankrijk. Diens zoon André zette op aandringen van een Parijse leraar een trema op de e in zijn achternaam, opdat de Fransen het beter konden uitspreken. Nederland was daarnaast een van de eerste landen waar Citroëns werden geïmporteerd. Kortom: een mooie gelegenheid om de banden tussen Citroën en Nederland weer aan te halen, een uitgelezen kans op de komende Nationale Oltimerdag" aldus Anne Lobbes, woordvoerder van Citroën Nederland BV. "Viert u met ons deze bijzondere verjaardag mee op 16 juni? Citroën Nederland en de 30 allermooiste Citroëns van Nederland verwelkomen u graag".

De Nationale Oldtimerdag (7e lustrum) met ruim 400 deelnemende historische automobielen is een gratis toegankelijk evenement met als motto 'Erfgoed dat beweegt'.

15 / 16